Spring til indhold

Partnerskaber

Danmark fremmer FN’s verdensmål gennem inddragelsen af den private sektor i udviklingssamarbejdet. Virksomheder og investorer har viden, teknologi og kapital, som skal bringes i spil for at bidrage til bæredygtig udvikling. Udenrigsministeriet udvikler og støtter partnerskaber mellem erhvervsliv, myndigheder og civilsamfund, som ellers ikke ville finde sted. Vi samarbejder med internationale organisationer og partnere for at sikre bedre rammer for vækst og beskæftigelse i udviklingslandene.

FN’s verdensmål udstikker en fælles, global retning mod en mere bæredygtig verden. For at indfri målene er der brug for tæt samarbejde og inddragelse af erhvervsliv og private investorer.

Stadig flere virksomheder og investorer griber de muligheder, verdensmålene rummer. Virksomheder og investorer kan høste økonomiske gevinster ved at satse bæredygtigt og samtidig få adgang til nye markeder. Danske virksomheder har særligt styrkepositioner inden for sektorer som vand, energi, fødevarer og sundhed og er med til at levere løsninger på globale udfordringer. Udenrigsministeriet arbejder for at bringe disse kompetencer i spil.

Danmark støtter udvikling af markeder og fremmer bæredygtig vækst globalt og lokalt. Bæredygtig vækst i udviklingslandene mindsker fattigdom og bidrager til at skabe jobs. Verden har den største ungegeneration nogensinde - anslået 1,8 milliarder unge - hvoraf mere end tre ud af fire lever i udviklingslandene. Frem mod 2030 vil 25,6 millioner unge mellem 15 og 29 år træde ind i arbejdsstyrken og have behov for et job.

Udenrigsministeriet fremmer velfungerende arbejdsmarkeder gennem bl.a. social dialog. Vi styrker arbejdstagerrettigheder og et gunstigt erhvervsklima i dialog og samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Vi har bl.a. strategisk samarbejde med et partnerskab bestående af Dansk Industri, 3F og Ulandssekretariatet med afsæt i danske erfaringer og dialog mellem arbejdsmarkedets parter.

Danmark går forrest internationalt. Vi indgår i internationale netværk og samarbejder med en bred kreds af partnere, inklusiv den finansielle sektor, forskere, erhvervsledere samt danske og internationale organisationer som FN Global Compact, Sustainable Trade Initiative (IDH) og World Economic Forum. Læs mere om vores arbejde i danske og internationale netværk her

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk      

Kontakt

Marie Wibe
Email: marwib@um.dk
Telefon: +45 33921837Igangværende aktiviteter

CSR-pulje
Social Dialog faciliteten

Pulje til fremme af erhvervslivets rammebetingelser i udviklingslande