Spring til indhold

Hvad kan jeg gøre nu?

Du kan allerede nu undersøge, om Storbritannien indgår i din virksomheds værdikæde ved f.eks. at spørge dig selv:

  • Sælger eller køber din virksomhed en vare til/fra Storbritannien?
  • Sælger eller køber din virksomhed en tjenesteydelse til/fra Storbritannien?
  • Transporterer din virksomhed passagerer og/eller fragt fra, via eller til Storbritannien?
  • Har din virksomhed intellektuelle ejendomsrettigheder?
  • Har din virksomhed et datterselskab eller filial i Storbritannien?
  • Indgår din virksomhed kontrakter med britiske parter?

Du kan tjekke, hvordan Brexit vil påvirke din virksomhed gennem Brexit-tjekliste. Tjeklisten kan hjælpe dig og din virksomhed med at finde ud af, hvordan I bedst målretter jeres forberedelser, når Storbritannien træder ud af EU

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for din virksomhed

Nyttige kontakter

Generelle spørgsmål vedr. erhvervsvilkår, såsom konkurrenceregler, statsstøtte, godkendelser m.m.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
www.erhvervsstyrelsen.dk
erst@erst.dk

 

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup
www.dkpto.dk
pvs@dkpto.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.kfst.dk
kfst@kfst.dk

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
www.finanstilsynet.dk
finanstilsynet@ftnet.dk

Søfartsstyrelsen
Fjordvænget 30
4220 Korsør
www.soefartsstyrelsen.dk
sfs@dma.dk

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
www.sik.dk
sik@sik.dk

Spørgsmål vedrørende told mv.

Toldstyrelsen
Slet Parkvej 1
8310 Tranbjerg J
www.skat.dk/brexit
www.toldst.dk/om-toldstyrelsen/kontakt/

Spørgsmål vedrørende moms mv.

Skattestyrelsen
Østbanegade 123
2100 København Ø
www.skat.dk/brexit

Spørgsmål vedrørende fødevarer, foder og levende dyr

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
www.fvst.dk/brexit
Kontakt Fødevarestyrelsen

Spørgsmål vedrørende kemikalier, affald og handel med truede arter

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.mst.dk/brexit
mst@mst.dk

Spørgsmål vedrørende planter, frø, korn og landbrugsvarer med licenspligt

Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 40
1780 København V
www.lbst.dk/brexit
mail@lbst.dk

Spørgsmål vedrørende fisk

Fiskeristyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
www.fiskeristyrelsen.dk

Fiskeripolitisk Kontor
Asiatisk Plads 2
1448 København K
http://um.dk/da/fiskeri/brexit/

Nyttige hjemmesider

Brexit-tjeklisten
Dansk Industris Brexit Toolkit
Dansk Erhvervs Brexit-tjekliste
Kommissionen

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Tjek DIN VIRKSOMHED

Prøv Brexit-tjekliste, hvor du kan få et nøjere indblik i, hvad Storbritanniens beslutning om at træde ud af EU kan betyde for din virksomhed.