Spring til indhold

Hvad betyder Brexit for din virksomhed?

Brexit får betydning for din virksomhed, hvis du handler med Storbritannien eller har værdikæder, hvor britiske virksomheder indgår. Reglerne for at handle med virksomheder fra Storbritannien vil nemlig ændre sig, når Storbritannien forlader EU.

Det er vigtigt at undersøge, hvordan Brexit kan påvirke din virksomhed og planlægge, hvordan I bedst håndterer de mulige konsekvenser. For at lette arbejdet for danske virksomheder har regeringen udarbejdet en Brexit-tjekliste. Tjeklisten kan give et overblik over, hvad din virksomhed særligt bør være opmærksom på. Tjeklisten kan også bidrage til at målrette dine forberedelser. Du kan besøge Brexit-tjeklisten her.

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og Europa-Parlamentet, vil de nuværende regler i udgangspunktet gælde frem til 31. december 2020 og muligvis et eller to år yderligere, hvis overgangsordningen forlænges. I det tilfælde ventes danske virksomheder tidligst at kunne opleve ændringer fra 1. januar 2021. Du kan finde udtrædelsesaftalen på Kommissionens hjemmeside.

Det kan dog ikke udelukkes, at udtrædelsesaftalen ikke godkendes af det britiske parlament. I den situation vil reglerne ændre sig allerede dagen efter udtrædelsen.

Det vil sige, at danske virksomheder muligvis vil skulle følge andre regler for handel med Storbritannien allerede fra dagen efter Storbritanniens udtrædelse af EU. Et sådant no deal-scenarie vil få store konsekvenser – særligt for Storbritannien, men også for danske virksomheder, der handler med det britiske marked.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for din virksomhed

Nyttige kontakter

Generelle spørgsmål vedr. erhvervsvilkår, såsom konkurrenceregler, statsstøtte, godkendelser m.m.

Brexit-tjeklisten

https://startvaekst.virk.dk/brexit-tjekliste

 

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
www.erhvervsstyrelsen.dk
erst@erst.dk

 

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup
www.dkpto.dk
pvs@dkpto.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.kfst.dk
kfst@kfst.dk     

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
www.finanstilsynet.dk
finanstilsynet@ftnet.dk

Søfartsstyrelsen
Fjordvænget 30
4220 Korsør
www.soefartsstyrelsen.dk
sfs@dma.dk

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
www.sik.dk
sik@sik.dk

Spørgsmål vedrørende told mv.

Toldstyrelsen
Slet Parkvej 1
8310 Tranbjerg J
www.skat.dk/brexit
www.toldst.dk/om-toldstyrelsen/kontakt/

Spørgsmål vedrørende moms mv.

Skattestyrelsen
Østbanegade 123
2100 København Ø
www.skat.dk/brexit

Spørgsmål vedrørende fødevarer, foder og levende dyr

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
www.fvst.dk/brexit
Kontakt Fødevarestyrelsen

Spørgsmål vedrørende kemikalier, affald og handel med truede arter

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.mst.dk/brexit
mst@mst.dk

Spørgsmål vedrørende planter, frø, korn og landbrugsvarer med licenspligt

Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/brexit-hvad-betyder-det-for-dig-i-tilfaelde-af-eventuel-no-deal/
mail@lbst.dk

Spørgsmål vedrørende fisk

Fiskeristyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
www.fiskeristyrelsen.dk

Fiskeripolitisk Kontor
Asiatisk Plads 2
1448 København K
http://um.dk/da/fiskeri/brexit/

Nyttige hjemmesider

Dansk Industris Brexit Toolkit
Dansk Erhvervs Brexit-tjekliste
Kommissionen
Brexit-tjeklisten


Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Tjek DIN VIRKSOMHED

Prøv Brexit-tjekliste, hvor du kan få et nøjere indblik i, hvad Storbritanniens beslutning om at træde ud af EU kan betyde for din virksomhed.