Spring til indhold

Britiske borgere i Danmark

Danmark sætter stor pris på de britiske borgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark og bidrage til det danske samfund.

Udtrædelsesaftalen

Borgerrettigheder er en central del af udtrædelsesaftalen. Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament, vil den regulere dine rettigheder som britisk borger bosat i Danmark. Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes, vil Storbritannien forlade EU uden en aftale (det såkaldte ’no deal’-scenarie) den 31. oktober 2019. I dette tilfælde vil dine rettigheder som britisk borger bosat i Danmark ikke være reguleret af udtrædelsesaftalen.

Du kan læse mere om udtrædelsesaftalens betydning for dig på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Du kan også læse mere på Kommissionens hjemmeside

Click here for English version.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler:
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Njalsgade 72
2300 København S
www.nyidanmark.dk/da/Kontakt-os/Kontakt-SIRI
Telefon: +45 72 14 20 04

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab:
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.uim.dk/brexit/dansk-statsborgerskab-indfodsret
uim@uim.dk
 
Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser og dagtilbud:

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
www.socialministeriet.dk
sm@sm.dk

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser:
Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
www.sum.dk
sum@sum.dk
 
Spørgsmål vedr. videregående uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet og uddannelsesstøtteordninger
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Børsgade 4
1215 København K
www.ufm.dk
ufm@ufm.dk

Spørgsmål vedr. grundskole, ungdomsuddannelser og adgang til modermålsundervisning
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
www.uvm.dk/brexit
uvm@uvm.dk

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind