Spring til indhold

Instruktørydelser ved Udenrigsministeriets VITUS-program

Deadline for fremsendelse af tilbud er fredag d. 6. juli 2018 kl. 12:00.

Udenrigsministeriet søger instruktører til The Trade Councils eliteprogram, VITUS, for danske små og mellemstore virksomheder, der ønsker at træde ind på og sikre foothold på et eksportmarked.

VITUS programmet består af et 1-års forløb, hvor de deltagende virksomheder bliver klædt fuldt på til udfordringerne ved eksport. I løbet af det år virksomhederne deltager i programmet, gennemgår virksomhederne en strategi- og en eksekveringsfase. Til eksekveringsfasen assisteres de af Udenrigsministeriets erfarne rådgivere på deres ønskede marked. Til strategifasen benytter Udenrigsministeriet sig af dygtige eksterne instruktører, der kan klæde virksomheden på inden for alle aspekter af eksport.

Instruktørerne skal forberede og afholde to workshops hos Udenrigsministeriet i København. Til workshopsene vil både eksportrådgivere og virksomheder være til stede, og målet for hele det strategiske forløb er, at hver virksomhed laver hver sin nedskrevne eksportstrategi kaldt ”Go-to-Market plan”. Denne skal fungere som et blueprint for eksekvering på det valgte marked og indeholder alle relevante overvejelser, virksomheden skal gøre sig inden eksport. Disse skal som et naturligt element indeholde overvejelse om e-handel, som salgskanal.

Al yderligere information udleveres ved at tage kontakt til Konstantin Bengtson (vitus@um.dk). Dette sker for at have overblik over interesserede tilbudsgivere.

Kontrakten, der bydes på, gælder for to VITUS-hold, hvor det første starter i efteråret 2018, hvilket betyder, at kontrakten vil begynde 1. oktober 2018 og slutte 30. september 2019.

Deadline for fremsendelse af tilbud er fredag d. 6. juli 2018 kl. 12:00.