Spring til indhold

Vareeksporten i september 2018

09.11.2018  11:11
Vareeksporten uændret i september, men årsstigningstakten faldt til 0,9 pct.

Vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly faldt 0,1 pct. i september 2018 i forhold til august, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik, som blev offentliggjort i dag. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til 0,9 pct., hvor der i forrige måned var en årsvækst på 1,5 pct. eksklusiv energi, skibe og fly.

Den uændrede eksportafsætning i september var sammensat af et fald til EU-landene på 2,2 pct., som modsvares af en stigning til lande uden for EU på 2,9 pct. I EU dominerer Tyskland, hvor afsætningen i september faldt 12,3 pct. i forhold til august, især som følge af mindre salg af maskiner. Uden for EU var væksten i september til Kina 26,8 pct. og til USA 7,7 pct. i forhold til august, mens der var et fald til Norge på 7,2 pct., igen som følge af mindre afsætning af maskiner. I de første 9 måneder af 2018 er vareeksporten, eksklusiv brændsler, skibe og fly steget 0,2 pct. i sammenligning med de første 9 måneder af 2017. Væksten er sammensat af et fald til EU-landene på 0,2 pct., som modsvares af en stigning til lande uden for EU på 0,8 pct.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

Læs mere her.