Spring til indhold

DANIDA

Danmarks udviklingssamarbejde

Danida bidrager til at bekæmpe fattigdom, fremme bæredygtig vækst og stabilitet samt sikre alle lige rettigheder og muligheder i udviklingslandene.