Spring til indhold

Dansk Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed

I forbindelse med regeringens initiativ til fordel for religions- og trosfrihed i udlandet, lancerede udviklingsminister Ulla Tørnæs den 10. januar 2018 et kontaktforum for den danske ressourcebase og særligt interesserede i den nye danske indsats. Hensigten er at samle danske aktører fra civilsamfundsorganisationer, forskerverdenen mm., der har konkrete aktiviteter med henblik på at fremme religions- og trosfrihed i udlandet. Målsætningen er at samle kontaktforum 1-2 gange årligt for at drøfte aktuelle spørgsmål relateret til religions- og trosfrihed samt identificere evt. samarbejdsmuligheder på området.


Ved spørgsmål eller indspark bedes henvendelser rettet til JTFM@UM.DK med angivelse af ’Kontaktforum for religions- og trosfrihed’ i emnelinjen.

Juridisk Tjeneste

Kontoret for folkeret og menneskerettigheder (JTFM)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: jtfm@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 03 11