Spring til indhold

Ansatte og selvstændig erhvervsdrivende - autorisation til lovregulerede erhverv

Storbritannien udtræder af EU den 29. marts 2019. Brexit kan have betydning for din virksomhed, hvis virksomheden har tilknytning til et lovreguleret erhverv, hvor der kræves autorisation, eller hvis ansatte i virksomheden skal have autorisation for at arbejde inden for et lovreguleret erhverv. Brexit kan også have betydning for dig, hvis du som selvstændig erhvervsdrivende ønsker at udøve et lovreguleret erhverv. Adgang til at udøve et lovreguleret erhverv med udenlandske kvalifikationer kræver anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i værtslandet.

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet, vil de nuværende EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer gælde frem til 31. december 2020. Dine ansatte, som søger om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og autorisation, vil i den periode have samme rettigheder som i dag. Det samme vil gælde for selvstændig erhvervsdrivende. Betingelser for anerkendelse af medarbejdernes kvalifikationer og autorisation vil først ændre sig fra 1. januar 2021 og frem.

Hvis der ikke kommer en aftale mellem Storbritannien og EU om, hvordan Storbritannien forlader EU, vil betingelser for anerkendelse og autorisation ændre sig allerede den 30. marts 2019.

Hvis der ikke kommer en aftale, vil Storbritannien kunne ændre reglerne og begrænse mulighed for at få anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og adgang til varig udøvelse af lovregulerede erhverv i Storbritannien. Muligheder for midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser vil også blive begrænset. Ansøgere vil samtidig opleve ændringer i procedurerne for at opnå adgang til udøve sit erhverv.

På grund af de kommende konsekvenser af Brexit anbefales det, at din virksomhed løbende orienterer sig om relevante britiske krav til adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og autorisation, og i tvivlstilfælde retter henvendelse til det britiske kontaktpunkt for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer her eller kontakte centret for erhvervsmæssig anerkendelse i Storbritannien.

Brexit vil også have betydning for din danske virksomhed, hvis du ønsker at ansætte en person, som har erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien, og det erhverv din virksomhed beskæftiger sig med, kræver autorisation. I givet fald skal den person først få anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark. Det samme gælder, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende i Storbritannien, og du ønsker at arbejde inden for et erhverv, som er lovreguleret i Danmark.

Hvis der ikke kommer en aftale mellem Storbritannien og EU om, hvordan Storbritannien forlader EU, vil anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien som udgangspunkt blive behandlet efter danske regler for anerkendelse af kvalifikationer fra lande uden for EU (tredjelande). Muligheder for midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser vil også blive begrænset. Ansøgere vil opleve ændringer i betingelser og procedurer for at opnå adgang til udøve et lovreguleret erhverv i Danmark.

Din virksomhed kan finde de relevante oplysninger om danske lovregulerede erhverv, kompetente myndigheder, anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark m.v. her.

KONTAKT

Uddannelses-og Forskningsministeriet
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
1260 København K
ufm.dk/le/brexit
kontaktpunkt@ufm.dk

NYTTIGE HJEMMESIDER

Uddannelses- og Forskningsministeriets Brexit-hjemmeside
Kommissionen
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

TJEK DIN VIRKSOMHED

Prøv regeringens Brexit-tjekliste, hvor du kan få et nøjere indblik i, hvad Storbritanniens beslutning om at træde ud af EU kan betyde for din virksomhed.