Spring til indhold

Ret til ophold

Hvis der opnås enighed om en udtrædelsesaftale, vil britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fortsat have mulighed for ophold i Danmark, hvis de har lovligt ophold her i Danmark, inden Storbritannien udtræder af EU den 29. marts 2019. Elementerne i udtrædelsesaftalen fastsætter også en tidsbegrænset overgangsperiode, der vil gælde fra den 30. marts 2019 til den 31. december 2020. Overgangsperioden indebærer, at alle britiske statsborgere, der er lovligt bosiddende i en EU medlemsstat den 31. december 2020, vil være omfattet af udtrædelsesaftalen. Det gælder også i forhold til britiske statsborgere bosat i Danmark. Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer vil endvidere fortsat kunne udøve retten til fri bevægelighed og tage ophold i en anden EU medlemsstat i overgangsperioden fra den 30. marts 2019 til den 31. december 2020.

Det er en betingelse for, at udtrædelsesaftalens borgerafsnit kan træde i kraft og få virkning, at der opnås enighed mellem EU og den britiske regering om alle dele af udtrædelsesaftalen. Der er fortsat en række udeståender i Brexit-forhandlingerne, der skal falde på plads i forhold til de dele af aftalen, der ikke vedrører borgerafsnittet. Bestemmelserne i borgerafsnittet vil ikke træde i kraft og få virkning, hvis ikke der opnås samlet enighed om alle dele af udtrædelsesaftalen.

Hvis der ikke opnås enighed om en udtrædelsesaftale, vil du som britisk statsborger som udgangspunkt blive betragtet som tredjelandsborger. Det indgår selvfølgelig i regeringens overvejelser, at britiske borgere, der er kommet til Danmark før Storbritanniens udtræden, er kommet hertil som EU-borgere.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler

Statsforvaltningen
Ellebjergvej 52
2450 København
www.statsforvaltningen.dk
euophold@statsforvaltningen.dk

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.uim.dk/brexit
uim@uim.dk

Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser og dagtilbud

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
www.socialministeriet.dk
sm@sm.dk

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
www.sum.dk
sum@sum.dk

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind